ฟิล์มกันความร้อน ฟิล์มกันร้อนบ้าน อาคาร คอนโด ขายฟิล์มกันความร้อนบ้าน ขายส่งฟิล์มกันความร้อน ฟิล์มนิรภัย

ฟิล์มปรอท Gold Class

ฟิล์มกันความร้อน แบบปรอท Gold Class

    เนื้อฟิล์มเป็นเนื้อพิเศษที่ ผ่านชั้นเคลือบถึง 7 ชั้นด้วยกัน จึงสามารถกัน

ความร้อนได้สูงถึง 86% และกันรังสี UV ได้ถึง 99% แต่ละชั้นจะต้องผ่าน

การอบคลายความเครียดในเนื้อฟิล์ม จึงทำให้เนื้อฟิล์มแต่ละชั้นนั้นมีความ

เสถียร ไม่เสียรูปได้ง่าย แม้ในกรณีที่ด้านหนึ่งเจออากาศเย็น แต่อีกด้าน

หนึ่งเจออากาศร้อนจัด ก็ยังทำให้ ฟิล์มกันความร้อน ของModern Film

Cool House นั้นกันความร้อนและคงสภาพดังเดิมได้ตลอด ไม่เกิดการย่น

หรือโป่งพองเป็นฟองอากาศ 

    

 

 

 


 • IMG_9220.JPG
  สีเงินปรอทเงา รหัสสินค้า : MF001 คุณสมบัติ : กันความร้อน 84% : แสงสะท้อน 45% : แสงส่องผ่านได้ 15% : ป้องกันรังสี UV 99% : ป้องกันมะเร็งผิวหนัง => มี : ความเป็นฟิล์มนิรภัย...

 • resized_IMG_9224.1.jpg
  สีควันบุหรี่เข้ม รหัสสินค้า : MF003 คุณสมบัติ : กันความร้อน 85% : แสงสะท้อน 18% : แสงส่องผ่านได้ 7% : ป้องกันรังสี UV 99% : ป้องกันมะเร็งผิวหนัง => มี : ความเป็นฟิล์มนิรภั...

 • resized_IMG_9231.jpg
  สีควันบุหรี่กลาง รหัสสินค้า : MF005 คุณสมบัติ : กันความร้อน 75% : แสงสะท้อน 16% : แสงส่องผ่านได้ 18% : ป้องกันรังสี UV 99% : ป้องกันมะเร็งผิวหนัง => มี : ความเป็นฟิล์มน...

 • IMG_9222.JPG
  สีเทาดำเข้ม รหัสสินค้า : MF002 คุณสมบัติ : กันความร้อน 86% : แสงสะท้อน 6% : แสงส่องผ่านได้ 5% : ป้องกันรังสี UV 99% : ป้องกันมะเร็งผิวหนัง => มี : ความเป็นฟิล์มนิรภัย =>...

 • IMG_9227.JPG
  สีเทาดำกลาง รหัสสินค้า : MF004 คุณสมบัติ : กันความร้อน 74% : แสงสะท้อน 6% : แสงส่องผ่านได้ 15% : ป้องกันรังสี UV 99% : ป้องกันมะเร็งผิวหนัง => มี : ความเป็นฟิล์มนิรภัย =&g...
Visitors: 62,585